A zaklatás egy nagyon súlyos jogi vétség, amelynek alapvetően három megnyilvánulási formája létezik a magyar jog szerint, amelyek a következők:

 • munkahelyi (többnyire szexuális) zaklatás;
 • etnikai vagy faji alapú zaklatás;
 • valamint személyes indítékkal elkövetett zaklatás, amikor valaki hosszabb ideje, visszatérően zaklatja áldozatát.

A fenti alternatívák közül a munkahelyi vagy a faji alapú zaklatás kapcsán már bizonyára mindenki hallott, éppen ezért az alábbiakban kizárólag a személyes indítékú zaklatásra koncentrálunk, aminek az alapja pontosan megegyezik a másik két alternatívával.

A zaklatás megvalósulása

A zaklatás egy olyan vétség, amelynek számtalan típusa van, ezáltal rengeteg esetben beszélhetünk efféle bűncselekményről.
Zaklatás valósul meg például abban az esetben, ha valaki rendszeresen azért keres és háborgat valakit, hogy megfélemlítse, vagy befolyásolja a magánéletét. Az elkövető ennek megfelelően telefonon, interneten vagy személyesen folyamatosan felveszi a kapcsolatot a sértettel annak ellenére is, hogy ő több esetben is felkérte már ennek befejezésére.
Zaklatásról beszélhetünk továbbá abban az esetben is, ha valaki folyamatosan névtelen telefonhívásokkal, SMS-ekkel, elektronikus levelekkel, hagyományos levelekkel vagy üzenetrögzítőn hagyott üzenetekkel küld sértéseket vagy szidalmazásokat, esetleg fenyegetést.
Szintén zaklatásnak minősül az, ha az elkövető rendszeresen megjelenik a sértett otthonánál, lakásában, munkahelyén vagy nyilvános helyeken keresi fel annak érdekében, hogy háborgassa őt. A tényállás megállapításához azonban feltétel, hogy a zaklatás rendszeresen bekövetkezzen, hovatovább céltudatosan történjen, méghozzá valamilyen meghatározott szándékkal, legyen az megfélemlítés, befolyásolás és a többi. Ha ez nem áll fenn, nem állapítható zaklatás, amennyiben azonban ez, illetve a fenti esetek megvalósulnak, azt akár egy évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel is sújthatja a bíróság.
A fentiek a zaklatás egyik fordulatának tekinthetők, de másik fordulata akkor valósul meg, amennyiben valaki erőszakos, illetve közveszélyt okozó bűncselekmény elkövetésével fenyegetőzik, esetleg olyan látszatot kelt, hogy amennyiben szükséges, akkor a sértett életét és testi épségé is sértő vagy veszélyeztető cselekményeket is megvalósíthat. Ez a zaklatás egy magasabb szintje, amit pénzbüntetés mellett akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethet a törvény.
A zaklatásnak bármelyik este is áll fenn, az minden esetben egy minősített eset, vagyis mindig súlyosabban büntethető abban az esetben, ha a sértett például az elkövető egykori házastársa, vagy olyan személy, aki a nevelése, esetleg felügyelete alatt áll. Ilyen esetben már a háborgatásig terjedő első szinten is két évig terjedő szabadságvesztés róható ki, míg a bűncselekménnyel való fenyegetés esetén a három évig terjedő szabadságvesztés sem kizárt.
Fontos azonban, hogy zaklatásról kizárólag akkor beszélhetünk, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg mellette, hiszen amennyiben a tettes erőszakot alkalmaz, akkor az már zsarolás, testi sértés vagy a személyi szabadság megsértése is lehet az elkövetés magatartásától függően. Lényeges még, hogy zaklatás miatt kizárólag a sértett feljelentése alapján indulhat eljárás, mások bejelentése alapján nem.

Cselekmények, amelyek esetén a zaklatás megvalósul

Habár a fentiekben igyekeztünk érthetőek maradni, azonban zaklatás jellemzően nagyon sokféle esetben megvalósulhat, így amennyiben a következő cselekményekkel, vagy a velük való fenyegetéssel találkozunk, akkor beszélhetünk róla. Ezek a következők:

 • testi sértés
 • emberrablás
 • emberölés
 • rablás
 • rongálás
 • hivatalos személy elleni erőszak
 • hivatalos személy támogatója elleni erőszak
 • közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
 • nemzetközileg védett személy elleni erőszak
 • foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés
 • személyi szabadság megsértése
 • közlekedés – akár vasúti, légi vagy vízi is – biztonsága elleni bűncselekmény
 • közveszély okozása
 • a közérdekű üzem működésének zavarása
 • légi-, vasúti-, vízi- vagy közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű eltulajdonítása

Zaklatás esetén

Amennyiben a fentiek mintájára zaklatás történt, először is fontos a bizonyítékok tudatos összegyűjtése, majd erre alapozottan a feljelentés megtétele az illetékes rendőrkapitányságon. Ha elegendő bizonyíték áll a rendelkezésünkre, érdemes tenni egy próbát azzal, hogy ezek felmutatásával felszólítjuk az elkövetőt a zaklatás befejezésére, ellenkező esetben feljelentésre kerülhet sor, amelynek büntetése többéves börtön is lehet. A feljelentéssel azonban soha ne késlekedjünk sokáig, hiszen a rendőrség a zaklatástól számított 30 napon belül fogadja csak el mindezt.

Hasonló bejegyzések